Vela Resort

Inwestowanie pasywne – czym jest i dlaczego się opłaca?

inwestowanie pasywne w ustroniu morskim Wróć do bloga

Inwestycje pasywne od pewnego czasu wzbudzają coraz większe zainteresowanie. Dzieje się tak za sprawą ich głównej cechy – mogą przynosić długoterminowe zyski nawet przy niewielkim zaangażowaniu. Co jednak warto wiedzieć o inwestowaniu pasywnym, czym różni się od inwestowania aktywnego i na jaką formę lokowania kapitału warto się zdecydować?

Co to jest inwestowanie pasywne?

Inwestowanie pasywne to długoterminowe podejście do inwestowania, które ma na celu stopniowe tworzenie zysku w miarę upływającego czasu. Inwestowanie pasywne pozwala na zwiększenie zysków w dłuższej perspektywie przede wszystkim poprzez ograniczanie kosztów – na przykład minimalizowanie liczby transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych czy innych aktywów.

Strategię, jaką przyjmują zwolennicy inwestycji pasywnych, często opisuje się słowami „kup i trzymaj”. Nie chcą oni czerpać zysków wynikających z krótkoterminowych wahań rynkowych – preferują wariant, w którym z biegiem czasu zdobywają pozycję, a następnie utrzymują ją przez dłuższy okres.

Inwestowanie aktywne – co to jest i czym różni się inwestowania pasywnego?

By w pełni świadomie zdecydować, który rodzaj lokowania kapitału jest optymalnym rozwiązaniem, należy też poznać najważniejsze cechy inwestycji aktywnych. W odróżnieniu od inwestycji pasywnych, inwestowanie aktywne polega na ciągłym kupowaniu i sprzedawaniu na przykład papierów wartościowych, co wiąże się z koniecznością ciągłego analizowania bieżącej sytuacji.

Celem inwestowania aktywnego jest uzyskanie lepszych wyników niż rynek. Inwestorzy wybierający tę formę lokowania kapitału, wykorzystują krótkoterminowe zmiany i wahania rynkowe. Jeśli inwestorzy aktywni są w posiadaniu papierów, które zaczynają tracić na wartości, zwykle decydują się na pozbycie się ich tak szybko, jak to możliwe. Inwestorzy aktywni często interesują się również zakupem udziałów w aktywnie zarządzanych funduszach.

Czy opłaca się inwestować pasywnie?

Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie – zarówno inwestowanie aktywne, jak i pasywne ma swoje zalety oraz wady. Przed podjęciem decyzji o sposobie lokowania kapitału, należy więc porównać obie formy. Choć kluczową rolę często odgrywają osobiste preferencje inwestora, znajomość zalet i wad pasywnego inwestowania – szczególnie dla początkujących inwestorów – może okazać się niezwykle przydatna.

Zalety inwestycji pasywnych

Wśród największych korzyści przemawiających za pasywnym inwestowaniem wymienia się:

  • niższe opłaty – inwestowanie pasywne wiąże się z mniejszymi opłatami przede wszystkim z uwagi na niższe koszty transakcyjne. Ponadto w przypadku inwestycji pasywnych nie ma konieczności ponoszenia wydatków związanych z bieżącą analizą sytuacji rynkowej i wyborem akcji;
  • efektywność podatkowa – przy sprzedaży papierów wartościowych wszystkie zyski są opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych. Za sprawą mniejszej liczby transakcji, inwestowanie pasywne jest więc bardziej efektywne podatkowo;
  • lepsze wyniki w perspektywie długoterminowej – inwestycje aktywne mogą dawać większe zyski w krótszym czasie, ale trudno jest utrzymać takie wyniki przez dłuższy okres.

Wady inwestycji pasywnych

Jak każde rozwiązanie – zarówno w życiu codziennym, jak i w świecie inwestycji – także inwestowanie pasywne może mieć pewne wady. Dla niektórych minusem tej formy lokowania kapitału może być ograniczona elastyczność w działaniu. Inwestorzy pasywni nabywają aktywa i przechowują je niezależnie od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Ponadto inwestycje pasywne mają niższe potencjalne zwroty – jednak choć aktywnie zarządzane fundusze mogą przynieść większe korzyści, wiąże się to jednocześnie ze wzrostem ryzyka.

Pasywne inwestowanie w nieruchomości – dlaczego warto?

Wyżej przytoczoną definicję inwestowania pasywnego można nieco uprościć – inwestowanie pasywne to forma pozyskiwania dochodów bez konieczności stałego zaangażowania czasu i pracy własnej. W takim przypadku aktywa generują zyski nawet wtedy, gdy nie pracujemy. W tę definicję idealnie wpisują się inwestycje w nieruchomości na wynajem, z których można regularnie i długoterminowo uzyskiwać dochód pasywny.

Zakup nieruchomości inwestycyjnej w celu pozyskiwania dochodu pasywnego jest rozwiązaniem cieszącym się coraz większą popularnością zarówno wśród przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych. Co warte podkreślenia, to pomysł na inwestycję pasywną nie tylko dla osób, które dysponują sporymi oszczędnościami.

Osoby, które mają stosunkowo niewielki kapitał, mogą wziąć pod uwagę inwestycję w apartament o ograniczonym metrażu – na przykład wakacyjny. Taka inwestycja wymaga relatywnie niewielkiego wkładu w porównaniu na przykład z dużym mieszkaniem w mieście. Ponadto takie nieruchomości z reguły cechują się niższymi kosztami utrzymania, dzięki czemu zwrot z takiej inwestycji może być odpowiednio większy.

Ta forma inwestowania zapewnia otrzymywanie przez dłuższy okres korzyści finansowych – i to za sprawą podjęcia tylko jednego działania inwestycyjnego. Generowany w ten sposób dochód pasywny może tym samym stanowić stałe źródło przychodów, nawet przy niewielkim zaangażowaniu. Pozyskiwane dzięki temu środki mogą zostać przeznaczone na wsparcie domowego budżetu lub kolejne inwestycje.