Vela Resort

Inwestowanie pasywne – czym jest i dlaczego się opłaca?

inwestowanie pasywne w ustroniu morskim Wróć do bloga

Inwestycje pasywne od pewnego czasu wzbudzają coraz większe zainteresowanie. Dzieje się tak za sprawą ich głównej cechy – mogą przynosić długoterminowe zyski nawet przy niewielkim zaangażowaniu. Co jednak warto wiedzieć o inwestowaniu pasywnym, czym różni się od inwestowania aktywnego i na jaką formę lokowania kapitału warto się zdecydować?

Co to jest inwestowanie pasywne?

Inwestowanie pasywne to długoterminowe podejście do inwestowania, które ma na celu stopniowe tworzenie zysku w miarę upływającego czasu. Inwestowanie pasywne pozwala na zwiększenie zysków w dłuższej perspektywie przede wszystkim poprzez ograniczanie kosztów – na przykład minimalizowanie liczby transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych czy innych aktywów.

Strategię, jaką przyjmują zwolennicy inwestycji pasywnych, często opisuje się słowami „kup i trzymaj”. Nie chcą oni czerpać zysków wynikających z krótkoterminowych wahań rynkowych – preferują wariant, w którym z biegiem czasu zdobywają pozycję, a następnie utrzymują ją przez dłuższy okres.

Inwestowanie aktywne – co to jest i czym różni się inwestowania pasywnego?

By w pełni świadomie zdecydować, który rodzaj lokowania kapitału jest optymalnym rozwiązaniem, należy też poznać najważniejsze cechy inwestycji aktywnych. W odróżnieniu od inwestycji pasywnych, inwestowanie aktywne polega na ciągłym kupowaniu i sprzedawaniu na przykład papierów wartościowych, co wiąże się z koniecznością ciągłego analizowania bieżącej sytuacji.

Celem inwestowania aktywnego jest uzyskanie lepszych wyników niż rynek. Inwestorzy wybierający tę formę lokowania kapitału, wykorzystują krótkoterminowe zmiany i wahania rynkowe. Jeśli inwestorzy aktywni są w posiadaniu papierów, które zaczynają tracić na wartości, zwykle decydują się na pozbycie się ich tak szybko, jak to możliwe. Inwestorzy aktywni często interesują się również zakupem udziałów w aktywnie zarządzanych funduszach.

Czy opłaca się inwestować pasywnie?

Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie – zarówno inwestowanie aktywne, jak i pasywne ma swoje zalety oraz wady. Przed podjęciem decyzji o sposobie lokowania kapitału, należy więc porównać obie formy. Choć kluczową rolę często odgrywają osobiste preferencje inwestora, znajomość zalet i wad pasywnego inwestowania – szczególnie dla początkujących inwestorów – może okazać się niezwykle przydatna.

Zalety inwestycji pasywnych

Wśród największych korzyści przemawiających za pasywnym inwestowaniem wymienia się:

  • niższe opłaty – inwestowanie pasywne wiąże się z mniejszymi opłatami przede wszystkim z uwagi na niższe koszty transakcyjne. Ponadto w przypadku inwestycji pasywnych nie ma konieczności ponoszenia wydatków związanych z bieżącą analizą sytuacji rynkowej i wyborem akcji;
  • efektywność podatkowa – przy sprzedaży papierów wartościowych wszystkie zyski są opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych. Za sprawą mniejszej liczby transakcji, inwestowanie pasywne jest więc bardziej efektywne podatkowo;
  • lepsze wyniki w perspektywie długoterminowej – inwestycje aktywne mogą dawać większe zyski w krótszym czasie, ale trudno jest utrzymać takie wyniki przez dłuższy okres.

Wady inwestycji pasywnych

Jak każde rozwiązanie – zarówno w życiu codziennym, jak i w świecie inwestycji – także inwestowanie pasywne może mieć pewne wady. Dla niektórych minusem tej formy lokowania kapitału może być ograniczona elastyczność w działaniu. Inwestorzy pasywni nabywają aktywa i przechowują je niezależnie od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Ponadto inwestycje pasywne mają niższe potencjalne zwroty – jednak choć aktywnie zarządzane fundusze mogą przynieść większe korzyści, wiąże się to jednocześnie ze wzrostem ryzyka.

Pasywne inwestowanie w nieruchomości – dlaczego warto?

Wyżej przytoczoną definicję inwestowania pasywnego można nieco uprościć – inwestowanie pasywne to forma pozyskiwania dochodów bez konieczności stałego zaangażowania czasu i pracy własnej. W takim przypadku aktywa generują zyski nawet wtedy, gdy nie pracujemy. W tę definicję idealnie wpisują się inwestycje w nieruchomości na wynajem, z których można regularnie i długoterminowo uzyskiwać dochód pasywny.

Zakup nieruchomości inwestycyjnej w celu pozyskiwania dochodu pasywnego jest rozwiązaniem cieszącym się coraz większą popularnością zarówno wśród przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych. Co warte podkreślenia, to pomysł na inwestycję pasywną nie tylko dla osób, które dysponują sporymi oszczędnościami.

Osoby, które mają stosunkowo niewielki kapitał, mogą wziąć pod uwagę na przykład apartament inwestycyjny nad morzem. Taka inwestycja wymaga relatywnie niewielkiego wkładu w porównaniu na przykład z dużym mieszkaniem w mieście. Ponadto takie nieruchomości z reguły cechują się niższymi kosztami utrzymania, dzięki czemu zwrot z takiej inwestycji może być odpowiednio większy.

Ta forma inwestowania zapewnia otrzymywanie przez dłuższy okres korzyści finansowych – i to za sprawą podjęcia tylko jednego działania inwestycyjnego. Generowany w ten sposób dochód pasywny może tym samym stanowić stałe źródło przychodów, nawet przy niewielkim zaangażowaniu. Pozyskiwane dzięki temu środki mogą zostać przeznaczone na wsparcie domowego budżetu lub kolejne inwestycje.